Nie sztuką jest zbudować teatr,
Sztuką jest go utrzymać ...

 

Mija 130 lat nieprzerwanej działalności lubelskiego przybytku Melpomeny, jednego z najstarszych - po Starym Teatrze w Krakowie (1799), Narodowym w Warszawie (1833) i Polskim w Poznaniu (1875) - budynków teatralnych w kraju. Gmach według projektu Karola Kozłowskiego wybudowany w 1886 roku, w ciągu zaledwie dwóch lat, przez Spółkę Cywilną "Teatr Lubelski", powstał wyłącznie ze składek społecznych. Wznieśli go „Lublinianie – sobie”, dzięki inicjatywie lubelskiej inteligencji, przemysłowców, kupców i okolicznych ziemian.

 

 

Historia Teatru w skrócie....

 

6 lutego
1886
Uroczyste otwarcie nowego gmachu Teatru Zimowego przy ul. Namiestnikowskiej.
21 września
1895
Dyrektorem Teatru zostaje Felicjan Feliński, który kierował nim przez trzy kolejne zimowe sezony. Przy praktykowanych wówczas corocznych zmianach dyrekcji, był to swoisty ewenement.
lipiec
1906
Zmiana nazwy Teatru na Teatr Wielki.
12 marca
1909
Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Teatru Polskiego w Lublinie.
sezon
1914/15
Sezon nie rozpoczął się. Wybuchła I wojna światowa, teatr zostaje zamieniony na lazaret.
4 kwietnia
1915
Uroczyste otwarcie odzyskanego dla sztuki Teatru.
1 lipca
1921
„Umiastowienie” Teatru. Rada Miejska Lublina odkupuje budynek od Spółki Cywilnej Teatr Lubelski.
1 września
1921
Uroczysta inauguracja działalności Teatru Miejskiego w Lublinie.
sezon
1926/27
Najbardziej znacząca w okresie międzywojennym dyrekcja Stanisławy Wysockiej i Ryszarda Wasilewskiego.
sezon 1932/33 Powrót do dawnej nazwy – Teatr Wielki.
lata
1933-1939
Władze miasta zrezygnowały z prowadzenia w Lublinie stałego Teatru. Namiastkę teatralnej stabilności zawdzięczało wówczas nasze miasto Wołyńskiemu Teatrowi Polskiemu z Łucka, który przez cały ten czas wystawiał po cztery spektakle w miesiącu.
sierpień
1939
Powołano do życia objazdowy teatr lubelskiego centralnego okręgu przemysłowego im. J. Słowackiego.
1 września
1939
Inauguracja sezonu nowopowstałego Teatru komedią R. Niewirowicza „Dlaczego zaraz tragedia?”
listopad
1939
Teatr przejmują Niemcy, do 1941 roku występują tu niemieckie teatry frontowe.
27 marca
1941
Otwarcie niemieckiego Stadttheater Lublin.
lipiec
1944
Przyjazd do Lublina Teatru I Armii Wojska Polskiego.
12 sierpnia
1944
Premierą „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej inauguruje swoją działalność Teatr Zrzeszenia Aktorskiego pod dyrekcją Józefa Klejera.
12 października
1944
Utworzenie w Lublinie reprezentacyjnego Teatru Wojska Polskiego, do którego włączone zostały działające już zespoły Teatru Lubelskiego i Białostockiego.
29 listopada
1944
Premiera „Wesela” w reżyserii Jacka Woszczerowicza.
styczeń
1945
Wyjazd Teatru Wojska Polskiego.
20 marca
1945
Uroczyste otwarcie Teatru Miejskiego w Lublinie pod dyrekcją Antoniego Różyckiego.
18 sierpnia
1949
Upaństwowienie Teatru. Aktorzy wybierają na swojego patrona Juliusza Osterwę. Władze akceptują ten wybór.
6 października
1949
„Latem w Nohant” J. Iwaszkiewicza inauguruje swoją działalność państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

 

 

W ciągu czterdziestolecia 1944-1984  z lubelską sceną współpracowało:

 

 • 92 reżyserów – największą liczbę przedstawień wyreżyserowali: Zofia Modrzewska (36), Kazimierz Braun (31), Irena Ładosiówna (15) i Józef Słotwiński (13).
 • 73 scenografów – największą liczbę projektów scenograficznych zrealizowali: Jerzy Torończyk (132), Liliana Jankowska (40), Teresa Targońska (40), Janusz Warpechowski (21), Zofia Węgierkowa (19), Jadwiga Pożakowska (17), Jerzy Ukleja (11) i Antoni Tośta (7).
 • 63 kompozytorów i muzyków – najwięcej kompozycji muzycznych mieli na swoim koncie: Ryszard Schreiter (78), Mieczysław Mazurek (13), Jacek Popiołek (11), Waldemar Kazanecki (5) i  Stanisław Chromcewicz (4)
 • 23 choreografów i tancerzy – najwięcej opracowań plastycznych i ruchowych zaprezentowali na scenie: Barbara Fijewska (8), Jan Fabian (6), Maria Grodzka (4) i Zbigniew Kwiatkowski (4).
 • Ponadto 17 aktorów Teatru wystąpiło w roli reżysera, 3 zaprezentowało swoje projekty scenograficzne, głównie na scenie „Reduta 61” i „Reduta 70”.

 

 

Zespół teatru brał udział w licznych festiwalach i konkursach.

 

1949 Lubelski Festiwal Sztuki Radzieckiej
1951 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych
1958 Ogólnopolski Festiwal Sztuk Juliusza Słowackiego
1961 - 1973 (corocznie) Kaliskie Spotkania Teatralne, Wrocławski Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych
1974 - 1976 Rzeszowskie Spotkania Teatralne, Przemyska Wiosna Teatralna
1977 – 1984 Zamojskie Lato Teatralne, Hutnicze Prezentacje Teatralne, Festiwal Teatrów Jednego Aktora, Śląska Wiosna Teatralna, Konfrontacje Klasyki Polskiej w Opolu, Ogólnopolski Festiwal Sztuk Dziecięcych w  Wałbrzychu, Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Krajów Socjalistycznych w Katowicach.

 

 

Współpraca artystów lubelskiego teatru  z zagranicą.
 

1958, 1960, 1965, 1976, 1977, 1979

ZSRR: Lwów, Teatr im. Marii Zankowieckiej;

Łuck, Teatr im. Tarasa Szewczenki;

teatry w Brześciu, Kobryniu, Kamieńcu i Berezie

1969

Jugosławia: teatry w Skopje, Bitoli, Ochrydze, Stopi

1971, 1980 Rumunia: Teatry Narodowe w Jassach, Constancy i Bukareszcie

 

 

W latach 1985 – 1993

 

 • Dyrektor Naczelny i Artystyczny Andrzej Rozhin
 • wznowienie działalności Sceny Reduta
 • w repertuarze m.in. K. Makuszyński, B. Brecht, I. Iredyński, T. Różewicz, L. Rydel, R. Harwood, Z. Nowakowski, S. Mrożek, J.P. Sartre, W. Gombrowicz

 

 

W latach 1993 – 2000

 

 • Dyrektor Naczelny i Artystyczny Cezary Karpiński
 • warsztaty z Andrzejem Sewerynem
 • w repertuarze: Al. Fredro, J. Głowacki, A. Ayckbourn, G. Zapolska, W. Szekspir, S. Beckett, S. Wyspiański, Sofokles, B. Leśmian, H. Kajzar, J. Słowacki, Molier, H. Hesse, K. Moczarski, A. Czechow, M. Bałucki, E. Ionesco, W. Gombrowicz, L. Tołstoj, A. Duas, T. Stoppard, W. Schwab, W. Allen

 

Wiele wydarzeń tej sceny na trwałe wpisało się w historię polskiego teatru. Występowali tu i tworzyli najwybitniejsi polscy artyści, powstawały głośne i znaczące spektakle. Tu rozpoczęli swoją karierę teatralną aktorzy znani potem w całej Polsce: Jan Świderski, Czesław Wołłejko, Ryszarda Hanin, Wiesław Michnikowski, Henryk Bąk, Zofia Kucówna, Henryk Bista, Stanisław Mikulski czy Jan Machulski. Z lubelską sceną współpracowali najwybitniejsi polscy reżyserzy m.in. Jan Kreczmar, Maria Wiercińska, Jan Maciejowski, Józef Gruda, Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Goliński, Jerzy Rakowiecki, Józef Słotwiński czy Kazimierz Braun.

 

W latach 2000 2016

 

W roku 2000 teatralna historia lubelskiej sceny zatoczyła znamienne koło. Dyrektorem Naczelnym teatru został Krzysztof Torończyk, syn Jerzego Torończyka – scenografa, a w latach 1958-1971 dyrektora lubelskiego teatru, jak dotąd najdłużej piastującego tę funkcję w całej jego historii. W latach 2000-2011 Dyrektorem Artystycznym Teatru im. J. Osterwy był Krzysztof Babicki, a od września 2011 do grudnia 2016 r. funkcję tę pełnił Artur Tyszkiewicz.

Teatr w ciągu ostatniego dziesięciolecia stał się ambitnym teatrem repertuarowym z misją szerokiej popularyzacji sztuki. Nie stroni jednocześnie od odważnych wyzwań, proponując widzom prapremiery. Obok lubianej przez widzów klasyki: Szekspir, Mickiewicz, Wyspiański, Słowacki, Dostojewski, Czechow, Fredro, Bałucki na afiszu znajdziemy pozycje autorstwa Toma Stopparda czy Pawła Huelle, który specjalnie dla lubelskiej sceny napisał „Sarmację”.

Wyjątkowymi gośćmi na premierowych spektaklach byli pisarze: Sławomir Mrożek, Paweł Huelle, Wiesław Myśliwski i poetka Julia Hartwig - Honorowa Obywatelka Lublina.

 

 

Spektakle na scenie Teatru Osterwy w latach 2000 – 2016:

 

Ivo Bresan „Diabelskie nasienie” Prapremiera polska 21.10.2000 reż. K. Babicki
A. Fredro „Damy i Huzary” Premiera 12.01.2001 reż. E. Wojtaszek
P. Huelle "Kąpielisko Ostrów" Prapremiera 24.03.2001 reż. K. Babicki
W. Szekspir "Poskromienie Złośnicy" Premiera 16.06.2001 reż. B. Tosza
A. Mickiewicz "Dziady" Premiera 17.11.2001 reż. K. Babicki
M. Gogol „Rewizor” Premiera 09.02.2002 reż. E. Wojtaszek
E. Szwarc "Czerwony Kapturek" Premiera 23.03.2002 reż. K. Babicki
M. Hemar "Piękna Lucynda" Premiera 8.06.2002 reż. E. Korin

A.Camus/F. Dostojewski

„Biesy” Premiera 26.10.2002 reż. K. Babicki
W. Szekspir „Romeo i Julia” Premiera 8.02.2003 reż. B. Tosza
W.Gombrowicz „Operetka” Premiera 17.05.2003 reż. K. Babicki
  „Europa? Mikrodramaty” Prapremiera 27.09.2003 reż. T. Bradecki
A. Camus „Caligula” Premiera 7-8.11.2003 reż. K. Babicki
Molier “Don Juan” Premiera 14.02.2004 reż. E. Wojtaszek
M. Bułhakow „Szkarłatna Wyspa” Premiera 27.03.2004 reż. K. Babicki
W. Perzyński „Polityka” Premiera 4.06.2004 reż. E. Korin
W. Szekspir „Hamlet” Premiera 20.11.2004 reż. K. Babicki
A. Czechow „Czajka” Premiera  5.02.2005  reż. E. Korin
J. Presson Allen „Najlepsze lata panny Jean Brodie” Prapremiera polska 18.03.2005 reż. K. Babicki
S. Wyspiański „Sędziowie” Premiera 24.09.2005

reż. A. Augustynowicz

P. Zelenka

„Opowieści o zwyczajnym szaleństwie”

Premiera  28.10.2005 reż. K. Babicki

J. Tuwim,
T. Sygietyński

„Żołnierz Królowej Madagaskaru” Premiera 14.01.2006 reż. T. Bradecki
S. Mrożek „Miłość na Krymie" Premiera 1.04.2006 reż. K. Babicki
A. Fredro „Dożywocie” Premiera 3.06.2006 reż. B. Ciosek
S. Wyspiański „Wesele” Premiera 18.11.2006 reż. K. Babicki
Ö. von Horváth „Opowieści lasku wiedeńskiego” Premiera 3.02.2007 reż. B. Tosza
M. Bałucki „Niewolnice z Pipidówki” Premiera 24.03.2007 reż.K. Babicki
D. Dobbrow „Legoland” Prapremiera polska 15.06.2007 reż. G. Kempinsky
F. Dostojewski „Idiota” Premiera 24.11.2007 reż. K. Babicki
J. Słowacki „Balladyna” Premiera 9.02.2008 reż. B. Ciosek
P. Huelle  „Sarmacja" Prapremiera 12.04.2008 reż. K. Babicki
W. Szekspir „Wszystko dobre, co się dobrze kończy” Premiera  6.06.2008 reż. T. Bradecki
T. Stoppard „Rock ‘n’ Roll”  Prapremiera polska 15.11.2008 reż. K. Babicki
  „Aktor w literaturze polskiej”
spektakl jubileuszowy 90 lat ZASP 
Premiera 30.11.2008 reż. K. Babicki
W. Myśliwski „Widnokrąg” Prapremiera  31.01.2009 reż. B. Tosza
G. Lutosławska „O dwóch krasnoludkach
i jednym końcu świata”
Prapremiera 29.03.2009 reż. K. Babicki
W. Allen „Bóg” Premiera 5.06.2009 reż. G. Kempinsky
B. Schulz „Noc wielkiego sezonu” Prapremiera 14.11.2009 reż. K. Babicki
Molier „Tartuffe albo Szalbierz” Premiera 30.01.2010 reż. B.Tosza
M. Pakuła „Biały dmuchawiec” Prapremiera 27.03.2010 reż. K. Babicki
W. Szekspir „Makbet" Premiera  11.06.2010 reż. L. Mądzik
F. Dostojewski "Zbrodnia i kara" Premiera 13.11.2010 reż. K. Babicki
W. Szekspir "Wiele hałasu o nic" Premiera 29.01.2011 reż. T. Bradecki
P. Huelle "Zamknęły się oczy Ziemi" Prapremiera 9.04.2011 reż. K. Babicki
B. Ahlfors "Komedia Teatralna" Prapremiera polska 17.06.2011 reż. G. Kempinsky
W. Gombrowicz "Iwona, księżniczka Burgunda" Premiera 10.12.2011 reż. B. Tosza
M. Pakuła "Na końcu łańcucha" Prapremiera 17.03.2012 reż. E. Rysova
W. Szekspir "Sen nocy letniej" Premiera 22.06.2012

reż. A. Tyszkiewicz

A.Czechow "Płatonow" Premiera 15.12.2012 reż. A. Korytkowska-Mazur

H. Levin

"Pakujemy manatki. Komedia na osiem pogrzebów" Premiera 9.03.2013

reż. A. Tyszkiewicz

P. Demirski

"Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł. Czyli w heroicznych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety zostały zużyte"

Premiera 25.05.2013 reż. R. Brzyk
G. Sibleyras "Napis" Premiera 15.06.2013 reż. A. Tyszkiewicz
M. Twain "Książę i żebrak" Premiera 30.11.2013 reż. P. Aigner
w. Szekspir "Kupiec wenecki" Premiera 5.04.2014 reż. P. Łysak
M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata" Premiera 27.06.2014 reż. A. Tyszkiewicz
W. Allen "Seks nocy letniej" Premiera 29.10.2014 reż. P. Aigner
Z. Szczerek "Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian" Prapremiera 14.03.2015 reż. R. Brzyk
F. Dürrenmatt "Herkules i stajnia Augiasza" Prapremiera 30.05.2015 reż. A. Tyszkiewicz
J. Wasowski "Szarp pan bas" Premiera 19.09.2015 reż. E. K. Bułhak
G. Flaubert "Pani Bovary" Premiera 5.12.2015 reż. K. Kowalski
A. Mickiewicz "Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie" Premiera 5.03.2016 reż. M. Grabowski
P. Shaffer "Amadeusz" Premiera 25.06.2016 reż. A. Tyszkiewicz

 

 

 

Na scenie Teatru Osterwy wystąpili gościnnie:

 

 • „Kwiaty polskie” J. Tuwima Beata Ścibakówna i Jan Englert 11.06.2005.
 • „ISADORA Opowieść o kobiecie” Zespół WTZ  Teatroterapia Lublin 25. 09. 2006.
 • „DOMINO” II Międzynarodowa Premiera Teatru Ludzi Niepełnosprawnych, Projekt belgijsko-polski 5-7.03.2007.
 • „Strumień” Leszka Mądzika Teatr Lubuski 20.02.2007.
 •  "DULSCY Z O.O." wg. Moralności Pani Dulskiej Teatr Polski z Warszawy 1.04.2008.
 • „Narty Ojca Świętego” J. Pilcha Teatr Narodowy z Warszawy 26-27.04.2009.
 • "Hipnoza" A. Cwojdzińskiego Beata Ścibakówna i Rafał Królikowski 15.10.2010
 • Krzysztof Majchrzak i kwartet A2 "Stradivariada w stronę Schulza" 29.11.2010
 • "Daily Soup" A. Musakarii Teatr Narodowy z Warszawy 16-17.09.2011
 • "Diabeł w Purpurze" A. Raulta Teatr Scena Prezentacje z Warszawy 9-10.10.2011
 • Kabaret Super Duo - Marian Opania i Wiktor Zborowski z Warszawy 6.12.2012
 • "Udręka życia" Hanocha Levina Teatr Narodowy z Warszawy 9-10.02.2013
 • "32 omdlenia" A. Czechowa Teatr Polonia z Warszawy 17-18.05.2013

 

 

Spektakle prezentowane na festiwalach i nagrody indywidualne i zbiorowe:

 

 • 5.05.2001 – Kaliskie Spotkania Teatralne – „Damy i Huzary” A. Fredro.
 • Grudzień 2001 – w rankingu Rzeczypospolitej Ignacy Gogolewski i Jacek Król znaleźli się w piątce najwybitniejszych aktorów polskich 2001 roku.
 • 9.04.2002 – XXVII Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska” – "Dziady" A. Mickiewicza. Jacek Król otrzymał główną nagrodę za rolę pierwszoplanową, a Anna Bodziak nagrodę Perełki za rolę drugoplanową.
 • 27.04.2002 – gościnne występy na scenie Teatru Polskiego.
 • 3.07.2002 – "Dziady" A. Mickiewicza zostały uhonorowane "Laurem Tomka" jako wydarzenie artystyczne sezonu 2001/2002.
 • 6.07.2002 – Zamojskie Lato Teatralne – „Damy i Huzary” A. Fredro.
 • 14.11.2002 – I Festiwal Klasyki Europejskiej Rzeszów - „Poskromienie złośnicy”.
 • Sezon 2000/2001 – Paweł Sanakiewicz otrzymał nagrodę działu kulturalnego Kuriera Lubelskiego za trzy kreacje: Okpisza i Petrucchia w "Poskromieniu złośnicy" Szekspira, Jurasica w "Diabelskim nasieniu" Bresana i Majora w "Damach i huzarach" Fredry.
 • 30.05.2003 – gościnne występy w Teatrze Polskim w Warszawie „Biesy” F. Dostojewskiego. Za realizację „Biesów” teatr otrzymał Nagrodę Alilianz 2002 w dziedzinie kultury. „Rzeczpospolita” (28.12.2002) uznała „Biesy” za jedno z czterech najlepszych przedstawień w 2002 roku.
 • 28.06.2003 – XXVIII Zamojskie Lato Teatralne „Romeo i Julia” W. Szekspira.
 • 19.10.2004 – IV Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona 2004” w Zabrzu – „Europa? Mikrodramaty”. Włodzimierz Wiszniewski i Jacek Król otrzymali nagrody aktorskie za role epizodyczne a scenograf Jagna Janicka nagrodę za wielofunkcyjność przestrzeni teatralnej.
 • 23.04.2005 – XXX Opolskie Konfrontacje Teatralne – „Polityka” W. Perzyńskiego
 • 22-23.11.2005 – I Festiwal "Dramaty Narodów – Polski Dramat Romantyczny" – „Dziady” A. Mickiewicza. Jacek Król otrzymał główną nagrodę aktorską za rolę Gustawa-Konrada, a cały zespół realizatorów i aktorów nagrodę za inscenizację dramatu romantycznego.
 • 22.11.2005-31.05.2006 – wystawa zdjęć, projektów kostiumów i scenografii w Muzeum Narodowym w Gdańsku – Pałac Opatów w Oliwie na wystawie „Teatralna gra z tekstem. Dziady Adama Mickiewicza na scenach polskich. 1848-2005”.
 • 1.03.2008 – gościnne występy w Teatrze Polskim w Warszawie ze spektaklem „Sarmacja” P. Huelle
 • 7-8.11.2008 – gościnne występy w gdańskim Teatrze Wybrzeże ze spektaklem „Sarmacja” P. Huelle
 • 19.05.2009 – gościnne występy w krakowskiej operze ze spektaklem „Rock ‘n’ Roll” T. Stopparda
 • 18.11.2012 - udział w finale konkursu "Forum Młodej Reżyserii" w Krakowie - "Na końcu łańcucha" M. Pakuły
 • 25.11.2012 - gościnny występ w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - "Makbet" W. Szekspira
 • 4.08.2013 - XVII Festiwal Szekspirowski w Gdańsku - "Na końcu łańcucha" M. Pakuły
 • 8.04.2014 - XLIX Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” w Szczecinie - "Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł' P. Demirskiego. Remigiusz Brzyk, Iga Słupska oraz Szymon Szewczyk otrzymali wyróżnienie za koncepcję wizualną spektaklu „Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł”.
 • 1.07.2014 - Zamojskie Lato Teatralne - "Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł' P. Demirskiego
 • 23-24.09.2014 - Niecodzienny Festiwal Teatralny w Teatrze IMKA w Warszawie - "Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł' P. Demirskiego

 

Dziesięć edycji Salonu Poezji:

 

Krakowski Salon Poezji w Lublinie rozpoczął działalność w lutym 2005. W niedzielne poranki aktorzy czytali swoje ulubione wiersze przy akompaniamencie muzycznym.
 

I Salon Poezji Poezja księdza Jana Twardowskiego 20.02.2005
II Salon Poezji „Słowa miłości i rozpaczy” Adam Mickiewicz 20.03.2005
III Salon Poezji „Tryptyk rzymski” pamięci Ojca Śwętego Jana Pawła II 7.04.2005
IV Salon Poezji Poezja Jacka Kaczmarskiego 17.04.2005
V Salon Poezji Poezja Ewy Szelburg-Zarembiny 29.05.2005
VI Salon Poezji Poezja Józefa Czechowicza 23.10.2005
VII Salon Poezji Poezja Zbigniewa Herberta 20.11.2005
VIII Salon Poezji „Pastorałki” Tytusa Czyżewskiego 18.12.2005
IX Salon Poezji Salon Poezji Erotycznej 12.06.2006
X Salon Poezji Poezja Karola Wojtyły w I rocznicę śmierci Jana Pawła II 2.04.2006

 

 

NOC KULTURY w Teatrze im. J. Osterwy
 

 • 1-2.06.2007 „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” P. Zelenki
 • 7-8.06.2008 „Sarmacja” P. Huelle i „Rozmowy z katem” K. Moczarskiego
 • 6-7.06.2009 „Rendez-vous z Melpomeną” – zwiedzanie Teatru z Szymonem Sędrowskim
 • 5-6.06.2010 "Teatralne Inicjacje" – warsztaty teatralne z Mikołajem Roznerskim
 • 4-5.06.2011 "Teatr w teatrze" otwarta próba "Komedii Teatralnej" prowadzona przez reż. Grzegorza Kempinsky'ego
 • 2-3.06.2012 "Wielkie Księstwo Dramatu" - performatywne czytanie dramatów ukraińskich:
  "Samobójstwo samotności" Nedy Neżdany   i "Stacja" Oleksandra Vitera
 • 8-9.06.2013 Próba otwarta spektaklu "Bliżej" Patrica Marbera i "Wielkie księstwo Dramatu" - performatywne czytanie dramatu: "Licheń strory" Jarosława Jakubowskiego
 • 7-8.06.2014 "Barowe sztuki" - czytanie performatywne dramatu "Disco Pigs" Endy Walsha

 


 

Sponsorzy/patroni