Narodowe czytanie 2022
środa, 31 sierpnia 2022

Serdecznie zapraszamy do wspólnej lektury Ballad i romansów z okazji 11. edycji Narodowego Czytania. Finał akcji będzie miał miejsce w najbliższą sobotę – 3 września.

W przełomowy zbiór mickiewiczowskiej poezji zagłębimy się wspólnie w Małym Foyer Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00, wstęp dla wszystkich gości jest wolny.


Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, która ma propagować znajomość narodowej literatury. W ramach akcji tak instytucje, jak i środki masowego przekazu zachęcają do publicznego odczytywania obszernych fragmentów dzieł. Narodowe Czytanie zapoczątkowano w roku 2012 – na ten czas przypadła dwusetna rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym roku szczególną uwagę zwraca się na epokę romantyzmu, a dokładniej na jej nardziny na ziemiach Polski, co z kolei wiąże się z sylwetką Adama Mickiewicza.

Ballady i romanse to zbiór poezji wydany w Wilnie w 1822 roku. Przypisuje się mu znaczną wartość dla polskiej literatury, uznając za początek rozwoju ballady, jako gatunku. Mickiewiczowska poezja jest silnie osadzona w historycznych realiach, autor przemycił do niej jednakże elementy świata nadprzyrodzonego. Przenikanie tego, co pozazmysłowe z tym, co codzienne i oswojone, pozwala na wejście w postulat z charakterystycznym dla oświecenia racjonalizmem.


Aktorami, którzy wezmą udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, będą: Justyna Janowska, Kamila Janik, Maciej Grubich, Paweł Ferens oraz Witold Wieliński.

Galeria
Sponsorzy/patroni