Między światami. Dybuk. Work in progress 1/3
piątek, 8 września 2023

Między światami. Dybuk. Work in progress 1/3

14.09.2023, godz. 19:00

Mała Sala Widowiskowa Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16

Czas trwania: 120 minut

Wstęp wolny

 

Zapraszamy do współtworzenia kolejnej premiery Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. To spotkanie – eksperyment.

 

Zapraszamy na próbę otwartą oraz dyskusję z twórcami powstającego w Teatrze im. Juliusza Osterwy spektaklu „Między światami. Dybuk. Esej sceniczny”. Premiera spektaklu zaplanowana jest na 1 grudnia 2023. Po raz pierwszy w Lublinie Teatr Osterwy wychodzi bezpośrednio do widza i zaprasza do procesu powstawania dzieła na etapie jego tworzenia. To pierwsze z trzech spotkań z cyklu Między światami. Dybuk. Work in progress, kolejne odbędą się 10.10.2023 i 8.11.2023 o godz. 19:00 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Podczas pierwszej odsłony zobaczymy fragment pracy nad tekstem i spektaklem z udziałem obsady spektaklu i dramaturga, Konrada Hetela. Będzie to rodzaj próby otwartej, po której reżyser, Radek Stępień, zaprosi widzów do dyskusji o współczesnym wymiarze Dybuka jako dramatu, ale też legendy.

Twórcy spektaklu chcą zadać Publiczności kluczowe pytania o sens duchowości, o tym czym współcześnie jest dybuk, opętanie, dusza, duchy, przeznaczenie, śmierć i życie pozagrobowe i inne elementarne kwestie, które porusza Szymon An-ski w swoim dramacie. Państwa odpowiedzi będą miały istotny wpływ na scenariusz i charakter przedstawienia, które właśnie powstawać będzie na Waszych oczach.

Historie o istotach „nie z tego świata”, legendy ludowe, podania, wierzenia stały się inspiracją dla jednego z najsłynniejszych utworów kultury jidysz. Ponad sto lat temu pisarz i badacz folkloru żydowskiego, Szymon An-ski, stworzył sztukę teatralną „Między Światami. Dybuk”, napisaną po podróży do żydowskich sztetli Wołynia i Podola. An-ski pragnął utrwalić różnorodność kultury żydowskiej, udokumentować każdy zaobserwowany wariant twórczości ludowej. Stworzył do tego kwestionariusz z pytaniami, na które odpowiedzi pozwolą opisać całokształt wierzeń dotyczących życia prywatnego i społecznego człowieka.

Twórcy spektaklu zamieniają się w badaczy i podobnie jak An-ski zadadzą pytania o sens duchowości i jej aktualny wymiar. Chcą zweryfikować i zaktualizować kwestionariusz An-skiego i zrozumieć dzisiejszy wyraz wiary ludowej, intelektualnej i tej, którą wyznają widzowie.

Ta wiedza posłuży do dalszej pracy, do uzupełnienia scenariusza o aktualne treści. Analizując kwestionariusz An-skiego zdajemy sobie sprawę, że wiele spraw, które w nim porusza nie istnieje w naszej kulturze i folklorze, ale są takie, które możemy uznać za uniwersalne jak np. śmieć czy życie pozagrobowe, miłość. Twórcy spektaklu chcą dać widzom możliwość odnalezienia się w tym trudnym tekście, ale też zrozumieć ludzi, którzy czerpią z duchowości czy poza fizycznego rozumienia świata i marzą o tym, aby aktualny teatr dał im dostęp do takiego odczuwania. Ostatecznie jak powiedział Juliusz Osterwa „Bóg stworzył teatr dla tych, którym nie wystarcza Kościół”.

Podczas spotkania wystąpi obsada spektaklu: Michał Czyż, Maciej Grubich, Kamila Janik, Edyta Ostojak, Adam Rosa, Jolanta Rychłowska, Magdalena Zabel.

 

Spotkanie realizowane wspólnie z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Galeria
Sponsorzy/patroni