Między światami. Dybuk. Work in progress 2/3
czwartek, 21 września 2023

Między światami. Dybuk. Work in progress 2/3

10.10.2023, godz. 19:00

Mała Sala Widowiskowa Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16

Czas trwania: 120 minut

Wstęp wolny

Zapraszamy na drugą odsłonę spotkania - eksperymentu. Podczas pierwszej odsłony zobaczyliśmy fragment pracy nad tekstem obsady spektaklu i dramaturga Konrada Hetela. Był to rodzaj próby otwartej, po której reżyser Radek Stępień, opowiadał o dybukach w kontekście kultury żydowskiej oraz zaprosił do dyskusji o współczesnym wymiarze „Dybuka” jako dramatu, ale też legendy.

W ten sposób po raz pierwszy w Lublinie, Teatr Osterwy wyszedł bezpośrednio do widza i zaprosił go do procesu powstawania dzieła na etapie jego tworzenia. Teraz pora na kolejne spotkania z cyklu „Między światami. Dybuk. Work in progress”. Drugie odbędzie się 10 października, a trzecie - 8 listopada (zawsze o godz. 19.00 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka). Premiera spektaklu zaplanowana jest na 1 grudnia 2023 roku.

Podczas październikowej odsłony spotkania zobaczyć będzie można fragment pracy nad tekstem oraz wziąć udział w twórczej rozmowie na temat lubelskich kontekstów kultury żydowskiej, obecności Żydów w Lublinie, pytań z kwestionariusza An-skiego dotyczących śmierci, życia pozagrobowego oraz innych aspektów duchowości i wiary pozaficzycznej.

Twórcy spektaklu chcą zadać publiczności kluczowe pytania o sens duchowości; o to czym współcześnie jest dybuk, opętanie, dusza, duchy, przeznaczenie, śmierć i życie pozagrobowe oraz o inne elementarne kwestie, które porusza Szymon An-ski w swoim dramacie. Państwa odpowiedzi będą miały istotny wpływ na scenariusz i charakter przedstawienia, które będzie powstawać z waszym udziałem.

Historie o istotach „nie z tego świata”, legendy ludowe, podania, wierzenia stały się inspiracją dla jednego z najsłynniejszych utworów kultury jidysz. Ponad sto lat temu pisarz i badacz folkloru żydowskiego, Szymon An-ski, stworzył sztukę teatralną „Między Światami. Dybuk”, napisaną po podróży do żydowskich sztetli Wołynia i Podola. An-ski pragnął utrwalić różnorodność kultury żydowskiej, udokumentować każdy zaobserwowany wariant twórczości ludowej. Stworzył do tego kwestionariusz z pytaniami, na które odpowiedzi pozwolą opisać całokształt wierzeń dotyczących życia prywatnego i społecznego człowieka.

Twórcy spektaklu chcą się zmienić w badaczy i, podobnie jak autor „Dybuka”, zadać pytania o sens i aktualny wymiar duchowości. Chcą zweryfikować i zaktualizować kwestionariusz An-skiego żeby móc zrozumieć dzisiejszy wymiar wiary ludowej i intelektualnej.

Ta wiedza posłuży do dalszej pracy i do uzupełnienia scenariusza o aktualne treści. Analizując kwestionariusz An-skiego zdajemy sobie sprawę, że wiele poruszanych w nim treści nie istnieje już w naszej kulturze i folklorze. Są też jednak takie, które możemy uznać za uniwersalne, m.in. miłość, śmieć i życie pozagrobowe. Twórcy spektaklu chcą dać widzom możliwość odnalezienia się w tym trudnym tekście oraz zrozumieć osoby, które czerpią z duchowości i pozafizycznego rozumienia świata i marzą o tym, aby aktualny teatr dał im dostęp do takiego odczuwania. Ostatecznie jak powiedział Juliusz Osterwa „Bóg stworzył teatr dla tych, którym nie wystarcza Kościół”.
 

Podczas spotkania wystąpi obsada spektaklu: Michał Czyż, Maciej Grubich, Kamila Janik, Edyta Ostojak, Adam Rosa, Jolanta Rychłowska, Magdalena Zabel.


Zapraszamy do współtworzenia kolejnej premiery Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. To spotkanie – eksperyment.

Spotkanie realizowane wspólnie z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Galeria
Sponsorzy/patroni