Między Światami. Dybuk. Work in progress 3/3
czwartek, 2 listopada 2023

8.11.2023, godz. 19:00

Mała Sala Widowiskowa Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16

Czas trwania: 120 minut

Wstęp wolny

Zapraszamy do dyskusji o powstającym właśnie w Teatrze im. Juliusza Osterwy spektaklu "Między światami. Dybuk. Esej sceniczny" w reżyserii Radka Stępnia.

Podczas ostatniej z trzech odsłon "work in progress" publiczność będzie miała możliwość posłuchać całego tekstu sztuki napisanej przez Konrada Hetela.

Scenariusz sztuki przeczytają: Michał Czyż, Maciej Grubich, Kamila Janik, Beata Passini, Edyta Ostojak, Adam Rosa, Jolanta Rychłowska i Magdalena Zabel

Bezpośrednio po czytaniu odbędzie się rozmowa z Radkiem Stępniem i Konradem Hetelem, którą poprowadzi dr hab. Irina Lappo – teatrolożka i krytyczka teatralna (UMCS Lublin).

Premiera spektaklu zaplanowana jest na 8 grudnia 2023 roku.

Historie o istotach „nie z tego świata”, legendy ludowe, podania, wierzenia stały się inspiracją dla jednego z najsłynniejszych utworów kultury jidysz. Ponad sto lat temu pisarz i badacz folkloru żydowskiego, Szymon An-ski, stworzył sztukę teatralną „Między Światami. Dybuk”, napisaną po podróży do żydowskich sztetli Wołynia i Podola. An-ski pragnął utrwalić różnorodność kultury żydowskiej, udokumentować każdy zaobserwowany wariant twórczości ludowej. Stworzył do tego kwestionariusz z pytaniami, na które odpowiedzi pozwolą opisać całokształt wierzeń dotyczących życia prywatnego i społecznego człowieka.

Twórcy spektaklu chcą się zmienić w badaczy i, podobnie jak autor „Dybuka”, zadać pytania o sens i aktualny wymiar duchowości. Chcą zweryfikować i zaktualizować kwestionariusz An-skiego żeby móc zrozumieć dzisiejszy wymiar wiary ludowej i intelektualnej.

Ta wiedza posłuży do dalszej pracy i do uzupełnienia scenariusza o aktualne treści. Analizując kwestionariusz An-skiego zdajemy sobie sprawę, że wiele poruszanych w nim treści nie istnieje już w naszej kulturze i folklorze. Są też jednak takie, które możemy uznać za uniwersalne, m.in. miłość, śmieć i życie pozagrobowe. Twórcy spektaklu chcą dać widzom możliwość odnalezienia się w tym trudnym tekście oraz zrozumieć osoby, które czerpią z duchowości i pozafizycznego rozumienia świata i marzą o tym, aby aktualny teatr dał im dostęp do takiego odczuwania. Ostatecznie jak powiedział Juliusz Osterwa „Bóg stworzył teatr dla tych, którym nie wystarcza Kościół”.

Spotkanie realizowane wspólnie z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Galeria
Sponsorzy/patroni