XXV edycja konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego 2023
wtorek, 21 listopada 2023

Do 5 stycznia 2024 roku można zgłaszać kandydatów do jubileuszowej XXV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju i za granicą. Laureatów poznamy w I półroczu 2024 roku podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Województwo Lubelskie ma już 79 Ambasadorów. Ten tytuł przyznawany jest od 1999 roku w trzech kategoriach – osoba, instytucja i firma. Podstawowym kryterium wyboru laureatów jest przede wszystkim wnoszenie wkładu w promocję Województwa Lubelskiego. Prawo zgłaszania kandydatur mają jednostki samorządu terytorialnego (rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze.
Wyróżnieni honorowym tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego za rok 2023 otrzymają pamiątkowe statuetki podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w I półroczu 2024 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej przesłać na adres: ambasador@lubelskie.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (81) 44 16 798, (81) 44 16 785.

Galeria
Sponsorzy/patroni