Inkubator Osterwy
czwartek, 4 lipca 2024

INKUBATOR OSTERWY

Celem projektu jest stworzenie spektaklu teatralnego od podstaw, angażując uczestników w cały proces twórczy. Program zajęć umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności w różnych dziedzinach związanych z produkcją teatralną. Niezależnie od wieku, każdy może stać się częścią tego wyjątkowego przedsięwzięcia i stworzyć spektakl, który będzie owocem wspólnej pracy i pasji.

Metody pracy:

Warsztaty są prowadzone przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin teatru. Uczestnicy mogą liczyć na indywidualne konsultacje oraz wsparcie merytoryczne, które pozwoli im na profesjonalne przygotowanie spektaklu. Projekt kładzie duży nacisk na praktyczne podejście – uczestnicy nie tylko dowiadują się, jak wygląda proces tworzenia sztuki, ale również mają w nim aktywny udział.

W ramach cotygodniowych warsztatów, uczestnicy mają okazję zgłębiać różne aspekty tworzenia spektaklu teatralnego, takie jak:

  • Aktorstwo: Wcielają się w rozmaite role, ucząc się technik aktorskich i pracy na scenie.
  • Produkcja: Uczą się na temat zarządzania produkcją teatralną, w tym organizacji pracy zespołu, logistyki oraz finansów.
  • Scenografia: Zdobywają potrzebną wiedzę i narzędzia do zaprojektowania i stworzenia scenografii.
  • Reżyseria: Mają możliwość samodzielnego reżyserowania scen, dowiadując się jak prowadzić aktorów i realizować swoją wizję artystyczną.
  • Marketing i promocja: Odkrywają jak skutecznie promować spektakl, tworzyć strategie marketingowe i komunikować się z mediami.

Zwieńczeniem projektu INKUBATOR OSTERWY jest prezentacja spektaklu na scenach lubelskich ośrodków kultury.

Galeria
Sponsorzy/patroni