Scena Reduta
poniedziałek, 8 lipca 2024

SCENA REDUTA

Reduta, założona w 1919 roku przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego, była jednym z najważniejszych polskich teatrów eksperymentalnych. Jej celem było tworzenie teatru o wysokich wartościach artystycznych i moralnych oraz kształtowanie zarówno artystów, jak i widzów.

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie idzie śladami swojego patrona, kontynuując jego misję upowszechniania sztuki teatralnej. Projekt "Scena Reduta" nawiązuje do dziedzictwa Reduty Osterwy, dążąc do tego, by teatr był dostępny dla szerokiej publiczności i docierał do jak największej liczby odbiorców.

Scena Reduta to sieć scen partnerskich, na których prezentowane są przedstawienia o najwyższych wartościach artystycznych. Teatr Osterwy podjął współpracę z 15 ośrodkami kultury w województwie lubelskim, w tym z Hrubieszowskim Domem Kultury, Tomaszowskim Domem Kultury, i Zamojskim Domem Kultury. Wspólnie organizujemy spektakle, starając się dotrzeć do najdalszych zakątków Lubelszczyzny.

Zachęcamy do śledzenia działań Teatru im. Juliusza Osterwy nie tylko w jego siedzibie, ale także na scenach partnerskich w całym województwie. Dzięki projektowi "Scena Reduta" możecie doświadczyć wyjątkowych spektakli i wydarzeń artystycznych blisko swojego miejsca zamieszkania. 

Zapraszamy!

Galeria
Sponsorzy/patroni