"Trzy siostry"
poniedziałek, 19 marca 2018

Imperium Rosyjskie pod koniec XIX wieku było ostoją konserwatyzmu zwalczającego wszelkie ruchy wolnościowe zagrażające tradycyjnemu porządkowi. W salonach rosyjskich elit panowała atmosfera stagnacji wynikająca po części z poczucia komfortu spowodowanego stabilizacją ekonomiczną, a po części z wszechogarniającego poczucia niemocy. Zatopieni w banalnych, uczuciowych problemach bohaterowie Czechowa zasłaniają się nigdy nie wprowadzanymi w życie planami, przebrzmiałymi frazesami o wartości pracy i równości społecznej. Twórców spektaklu interesuje przede wszystkim krytyczne spojrzenie autora na ówczesną sytuację społeczno-polityczną i jego radykalny sprzeciw wobec hipokryzji i głupoty elit nie rozumiejących wagi swojej społecznej funkcji oraz wynikających z niej powinności. Ten krytyczny gest Czechowa przejawia się wyraźnie m.in. w jego zamiłowaniu do groteski i satyry oraz w igraniu z gustem i oczekiwaniami widowni.

 

Zapraszamy na spektakle "Trzy siostry" Antona Czechowa w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. Gramy w dniach:

11 kwietnia, godz. 19:30 premiera nauczycielska*

12 kwietnia, godz. 19:30

13 kwietnia, godz. 19:30 premiera studencka**

14 kwietnia, godz. 19:30

15 kwietnia, godz. 17:00

*bilety dla nauczycieli w cenie biletu edukacyjnego

**po spektaklu odbędzie się spotkanie z realizatorami i aktorami!

Galeria
Sponsorzy/patroni