"Nad Niemnem. Obrazy z czasów pozytywizmu"
piątek, 28 lutego 2020

Spektakl Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, podobnie jak powieść, nie jest naturalistycznym dokumentem historycznym, a raczej rodzajem patriotycznej baśni, kreowanego na scenie marzenia o nowej wspólnocie społecznej. Źródłem inspiracji dla konstruowania tej fantazji jest wnikliwe spojrzenie Orzeszkowej na naturę, której autorka poświęca wiele uwagi, jakby szukała w niej odpowiedzi czy ratunku. A także na wieś i całą szeroko rozumianą kulturę ludową, w tym na systemem wartości oparty na kulcie pracy, życiu w zgodzie z porządkiem natury oraz etosie chrześcijańskim.

W związku z zawieszeniem działalności teatru, premiera 21 marca zostaje przesunięta. O innym terminie będziemy Państwa informować w najbliższej przyszłości.

Galeria
Sponsorzy/patroni