Wyniki naboru Kultura w sieci
sobota, 23 maja 2020

Informujemy, że w ostatnim naborze Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury Teatr Osterwy w Lublinie nie otrzymał dofinansowania. Gratulujemy tegorocznym beneficjentom!

Galeria
Sponsorzy/patroni