"Emigranci"
środa, 7 października 2020

Emigracja na jaką są skazani bohaterowie dramatu, nie została przez autora dokładnie określona, można domniemywać, że znajdują się w bliżej nieokreślonym kraju Europy Zachodniej. Sytuacja polityczna od czasów powstania dramatu zmieniła się.

Nie jesteśmy już w takim stopniu jak dawniej skazani na opuszczenie kraju z powodów polityczno-ekonomicznych. Dziś raczej temat rozpaczy i marzeń, które snują emigranci, żeby się przed żalem uchronić wypływa na pierwszy plan.

Współczesna rzeczywistość stawia przed nami pytania o naturę wolności, która może stać się ciężarem. Emigracja to „moment w życiu” czy pewien wymiar kondycji ludzkiej, z którą przychodzi się mierzyć współczesnemu człowiekowi. Otwarty świat wydaje się rządzić przypadkiem, rzeczywistość jest płynna, pozbawiona granic i staje się pułapką wyobcowania, wykorzenienia. Emigracja to walka o to aby nie roztopić się w poczuciu epizodyczności i przypadkowości własnej roli w świecie.

Nasi bohaterowie są na siebie skazani, zamknięci  w ciasnym pomieszczeniu jak w konflikcie. Do jakich kroków się posuną znajdując się na skraju rozpaczy?

 

Spektakle w dniach:

10 i 11 października o 17:00.

Galeria
Sponsorzy/patroni