Komunikat - czerwona strefa
środa, 14 października 2020

Zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny („GIS”), na widowni Teatru im. J. Osterwy w Lublinie obowiązuje zasada zajmowania miejsc na widowni z zachowaniem dwóch wolnych miejsc między uczestnikami.

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy widza, który:
-  uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
-  jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Informujemy, że bilety zakupione przez Państwa na spektakle październikowe i listopadowe zachowują ważność! W trosce o bezpieczeństwo zostaną Państwu przydzielone nowe miejsca, ulokowane zgodnie z reżimem sanitarnym. Pracownicy Obsługi Widza usadzą Państwa w miejscach odpowiadających kategoriom zakupionych wcześniej biletów, postarmy się, aby usiedli Państwo w tym samym rzędzie, w którym zakupili Państwo bilety.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie wyjątkowości sytuacji. W przypadku braku akceptacji powyższych wytycznych, przypominamy o możliwości dokonania zwrotu biletów w Kasie Teatru zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zasady uczestnictwa w spektaklu obowiązują jedynie w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. W przypadku ich zniesienia, na wydarzeniu będzie obowiązywał pierwotny układ miejsc (zgodny z numeracją na biletach).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Widowni.
 

Galeria
Sponsorzy/patroni