Rada Artystyczna
czwartek, 15 października 2020

Pan Redbad Klynstra-Komarnicki pełniący obowiązki Dyrektora Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, powołał Radę Artystyczną. Jej skład został wyłoniony przez członków Zespołu Artystycznego Teatru.
Rada pełni funkcję doradczą w kwestiach artystycznych i reprezentuje stanowisko Zespołu.


W skład Rady wchodzą: Jolanta Rychłowska, Marta Ledwoń, Daniel Dobosz, Paweł Kos, Daniel Salman.

 

Galeria
Sponsorzy/patroni