Tytuł: Teatr radiowy w teatrze
Autor: Grażyna Lutosławska
Opis

Teatr radiowy w teatrze „Duszki i duchy”

Słuchowisko (na żywo) na podstawie "Duszków" Franciszki Arnsztajnowej

Unia dwóch teatrów

„(...) gdy uczestniczy się w grze, której jedynym walorem są głosy, o ileż łatwiej jest dać się ponieść wyobraźni i stworzyć scenerię delikatną, pałac z pajęczyn i migotów, chatę, jako chatę, jako pojęcie, nie zaś jako brutalną egzemplifikację. I tu ukazuje mi się wielkość sztuki radiowej (...).“ Tak o radiu, w tekście zatytułowanym „Po słuchowisku“, pisał Józef Czechowicz, którego Poemat o mieście Lublinie zabrzmiał po raz pierwszy w całości w Teatrze Osterwy kilka miesięcy temu inaugurując cykl Teatr radiowy w teatrze.


Teatr znowu spotka się z radiem. Tym razem przywołamy "Duszki" Franciszki Arnsztajnowej, poetki, z którą Józef Czechowicz nie tylko zakładał w Lublinie Związek Literatów, ale także wydał wspólny tom wierszy zatytułowany "Stare kamienie".

 
Przeniesiemy się też na chwilę z Teatru Osterwy na ulicę Złotą. Razem z Jarosławem Cymermanem wyjrzymy przez okno kamienicy Riabininów, w której mieści się kierowane przez niego Muzeum Czechowicza i spróbujemy zajrzeć przez okna domu naprzeciwko: poeta bywał często przy Złotej 2 i w salonie Franciszki Arnsztajnowej czytał swoje wiersze. Spotkaniem dwojga poetów i unią dwóch teatrów spróbujemy zbudować rzeczywistość „z pajęczyn i migotów”.

 

Słuchowisko odbędzie się 16 czerwca o godz. 17.00

Na wydarzenie dostępne są bezpłatne wejściówki. Rezerwacje przyjmujemy w kasie teatru pod nr telefonu: 81 532 42 46 lub w Biurze Organizacji i Reklamy pod nr tel.: 81 532 44 36

Obsada
Sponsorzy/patroni