Tytuł: Emigranci
Autor: Sławomir Mrożek
Opis

Emigracja na jaką są skazani bohaterowie dramatu , nie została przez autora dokładnie określona, można domniemywać, że znajdują się w bliżej nieokreślonym kraju Europy Zachodniej. Sytuacja polityczna od czasów powstania dramatu zmieniła się.


Nie jesteśmy już w takim stopniu jak dawniej skazani na opuszczenie kraju z powodów polityczno-ekonomicznych. Dziś raczej temat rozpaczy i marzeń, które snują emigranci, żeby się przed żalem uchronić wypływa na pierwszy plan.

Współczesna rzeczywistość stawia przed nami pytania o naturę wolności, która może stać się ciężarem. Emigracja to „moment w życiu” czy pewien wymiar kondycji ludzkiej, z którą przychodzi się mierzyć współczesnemu człowiekowi. Otwarty świat wydaje się rządzić przypadkiem, rzeczywistość jest płynna, pozbawiona granic i staje się pułapką wyobcowania, wykorzenienia. Emigracja to walka o to aby nie roztopić się w poczuciu epizodyczności i przypadkowości własnej roli w świecie.

Nasi bohaterowie są na siebie skazani, zamknięci  w ciasnym pomieszczeniu jak w konflikcie. Do jakich kroków się posuną znajdując się na skraju rozpaczy?


Scena Reduta znajduje się na 2 piętrze teatru. Informujemy, że ze względu na zabytkowy charakter budynku i jego konstrukcję teatr nie posiada wyposażenia pozwalającego osobom z niepełnosprawnością na samodzielne korzystanie z innych dróg komunikacyjnych niż schody.

Informacje
Premiera: 3 listopada 2019 r.
Czas trwania: 100 min.
Liczba przerw: 
Realizatorzy
Reżyseria: Franciszek Szumiński
Scenografia i kostiumy: Barbara Wołosiuk
Inspicjent/sufler: Małgorzata Bigelmajer
Obsada
Paweł Kos
AA
Sponsorzy/patroni