Tytuł: Hamlet na sprzedaż
Autor: Stanisław Wyspiański
Tytuł oryginału: „Studium o Hamlecie”, „Requiem” i „Śmierci Ofelii”
Przekład:
Opis

Kim jest Hamlet dla współczesnego widza? Czym jest on dla aktorów Teatru im. J. Osterwy w Lublinie i dla miasta? Czy tylko znaną powszechnie historią ubraną w dramat? Twórcze i lokalne myślenie o teatrze, którego uosobieniem był Wyspiański, a szczególnie jego „Studium o Hamlecie”, jest czymś, co wymaga pielęgnowania. Artysta zadał sobie pytania, gdzie w jego czasach rozgrywałaby się historia duńskiego królewicza, rozpisał sceny, przeanalizował motywy postaci. Spróbował zaszczepić tę historię na nasz grunt, zobaczyć ją w napotykanych aktorach, gdyż uważał, że teatr ma „służyć za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku, postać ich i piętno”. Co zobaczylibyśmy w tym zwierciadle dziś? Czy teatr ma jeszcze tego rodzaju siłę konfrontowania nas z prawdą o nas samych? Przekonanie o ważkości tych pytań skłoniło mnie do napisania scenariusza spektaklu na podstawie przytoczonych dzieł Wyspiańskiego.

Bohaterem zbiorowym spektaklu będzie grupa aktorów lubelskiego teatru, która chce się z tym tekstem zmierzyć, odnaleźć go w swojej codzienności. Pojawiają się tu pytania o sens uprawiania tego zawodu, o możliwość oddziaływania przez teatr oraz o to, czym jest idea dziś. Przedstawienie będzie zawierało również aspekt humorystyczny, poruszając temat frustracji, powierzchowności rynku i tego wszystkiego, co zabija teatralną pasję. Spektakl skierowany będzie przede wszystkim do widza lokalnego, związanego z Lublinem oraz do widza młodego, który może zetknąć się z zupełnie inną odsłoną tak zwanego teatru lekturowego. W spektaklu pojawi się sześciu aktorów Teatru im. J. Osterwy w Lublinie oraz jeden aktor gościnny – Jakub Szlachetka.

Realizatorzy
Scenariusz i reżyseria: Magdalena Drab
Scenografia i kostiumy: Karolina Fandrejewska
Ruch sceniczny:
Muzyka: Albert Pyśk
Inspicjent: Monika Jabłońska-Sowa
Produkcja: Mateusz Nowak
Obsada
Sponsorzy/patroni