Tytuł: Czemu do Ciebie nie piszę?
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Tytuł oryginału: Instalacja performatywna na podstawie "Cierpień młodego Wertera"
Przekład:
Opis

„Czemu do Ciebie nie piszę?” to instalacja performatywna inspirowana „Cierpieniami młodego Wertera”, w której motywy z powieści Goethego odkrywane są i rozczytywane poprzez dzisiejszą wrażliwość i język najnowszej sztuki. Impulsem do stworzenia instalacji stały się pytania o emocjonalność, romantyczną i współczesną, jej wyraz i sposoby doświadczania - zarówno w sztuce, jak i w życiu. Troje głównych bohaterów „Cierpień młodego Wertera” staje się tu swoistym materiałem do badań, snucia fantazji i tworzenia wariantów tej opowieści.

 

Ponadczasowa relacja miłości i śmierci poszukuje tu swojego współczesnego wyrazu, skupienia, intymności, doznania zmysłowego i emocjonalnego. W pięciu kameralnych przestrzeniach Teatru Osterwy widzowie uczestniczą w kolejnych sytuacjach, odsłaniających motywy obecne w powieści Goethego z nieoczywistych punktów widzenia, wykorzystując perspektywy bohaterów książki oraz spojrzenie współczesnego odbiorcy. Relacje miłosne, stosunek człowieka do świata natury, doświadczenia śmierci, straty i przemijania oraz kondycja jednostki w napięciu pomiędzy własną wrażliwością a społecznymi normami — to tematy wokół których tworzone będą sytuacje i zdarzenia w każdej z pięciu przestrzeni instalacji.

 

Sam Werter przestaje być bohaterem fabularnym i staje się papierkiem lakmusowym wrażliwości człowieka dorastającego w zaawansowanym kapitalizmie. W świecie, w którym to, co niematerialne i nieprzeliczalne na pieniądze, bezpowrotnie straciło na znaczeniu, w którym takie kategorie jak wrażliwość czy emocjonalne doświadczanie są upraszczane, merkantylizowane i niemal nie funkcjonują już bez ironii czy cynizmu. Historia Wertera, Alberta i Loty staje się pretekstem do badania pól wrażliwości, które na co dzień pozostają ukryte, wypierane, tłamszone.

 

Każdy z motywów odnajduje formę poprzez inne środki wyrazu, wywodzące się nie tylko z teatru, ale również ze sztuk wizualnych. Wykorzystanie różnorodnych mediów i przestrzeni jest próbą  wykreowania bardziej intensywnego doświadczenia odbiorców, nawiązującego do silnego emocjonalnego doznawania, które jest jednym z tematów przewodnich powieści Goethego.

 

Instalacji towarzyszą warsztaty dla młodzieży.

Bilety w cenie 20 zł.

Realizatorzy
reżyseria: Magda Szpecht
reżyseria: Aleksandra Jakubczak
Obsada
Galeria
Wydarzenia
Czemu do Ciebie nie piszę?
2017-02-20

„Czemu do Ciebie nie piszę?” to instalacja performatywna inspirowana „Cierpieniami młodego Wertera”, w której motywy z powieści Goethego odkrywane są i rozczytywane poprzez dzisiejszą wrażliwość i język najnowszej sztuki. Impulsem do stworzenia instalacji stały się pytania o emocjonalność, romantyczną i współczesną, jej wyraz i sposoby doświadczania - zarówno w sztuce, jak i w życiu. Troje głównych bohaterów „Cierpień młodego Wertera” staje się tu swoistym materiałem do badań, snucia fantazji i tworzenia wariantów tej opowieści.

 

Najbliższe pokazy:

3, 7-9 marca, godz. 9:30

 

Instalacji towarzyszą warsztaty dla młodzieży. Bilety w cenie 20 zł. Prosimy o rezerwacje telefoniczne.

Sponsorzy/patroni