Hanna Pater

Zdała eksternistyczny egza- min aktorski. Od 1976 roku pracuje w Teatrze im. J. Os- terwy w Lublinie. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, tytułem Zasłużonego Działa- cza Kultury. Otrzymała Woje- wódzką Nagrodę Teatralną.

Galeria

Role
KOBIETY
KONDUKT POGRZEBOWY
INSPICJENT
pani JANSSON
CZAROWNICE
KATARZYNA jego żona/DYKTALSKA
ORSZAK HETMANA (CHÓR)
KOBIETY
Sponsorzy/patroni