Nina Skołuba-Uryga

Absolwentka wydziału aktor- skiego PWST im. L. Sols- kiego w Krakowie. Od 1978r. związana z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie. Laureat- ka Nagrody Ministra Kultury i Sztuki na Festiwalu w Kaliszu i Nagrody na II Festiwalu Telewizyjnym Teatrów Drama- tycznych w Warszawie  a tak- że Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublina. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i tytułem Zasłużonego Działacz Kultury

Galeria

Role
Sponsorzy/patroni