Anna Świetlicka

Przygotowanie zawodowe otrzymała w Studio Teatral- nym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Początkowo praco- wała w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Od roku 1974 zwią- zała się z Teatrem Osterwy.

Galeria

Role
PUBLICZNOŚĆ
PIERWSZA KOBIETA
WŁAŚCICIELKA SOLARIUM TURBO
CZAROWNICE
NASTUSIA służąca
ORSZAK HETMANA (CHÓR)
KOBIETY
Sponsorzy/patroni