Wojciech Dobrowolski

Aktor - 1988 r. złożył egzamin przed państwową komisją egzaminacyjną dla aktorów dramatu - Ministerstwo Kultury i Sztuki  Departament Teatru Muzyki i Estrady. Ukończył Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii. W 1990 uzyskał tytuł magistra pedagogiki. Od 1982  pracuje w teatrze im. Osterwy w Lublinie. W latach  1990-1992 - Teatr Nowy w Lublinie /prywatny/; w latach 1992-1994 Teatr Kameralny w Lublinie /prywatny/. Filmoteka: 1944, Modrzejewska, Ojcowizna, Przeprawa, Sąd nad urwiskiem, Kto przeżyje  zobaczy, Sława i chwała, Motór, W rytmie serca, Drogi ku wolności, Wojenne dziewczyny, Zieja, Quand le temps s arrete, Testimonium veritatis - dokument, Kościuszko - dokument, Sztab generalny -trailler, Mistrz i Małgorzata - teatr tv., Teatr rozbieżny - teatr TVP Lublin. Lektor w filmie Polska w NATO zrealizowanego przez Fundacje Bezpieczeństwa Strategicznego Polski. Współpraca z lubelskimi stacjami radiowymi - reklamy, ogłoszenia. Radio Lublin - od 2013 regularne nagrywanie słuchowisk radiowych. W latach 1995-1997 - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Teatrze im. J .Osterwy w Lublinie - instruktor żywego planu. Od 1990 do 1992 UMCS - Wydział Pedagogiki i Psychologii - etat. Od 1992 do chwili obecnej  UMCS - Wydział Pedagogiki I Psychologii - umowa o dzieło, zlecenie, gdzie zajmuje się rozwijaniem kompetencji komunikacyjnej.  Od 2000 r. współpraca z Lubelską Fundacją Rozwoju. W 2018 funkcja mentoringu przy projekcie Mikro-Innowacje Makro-Korzyści. W latach 2002-2013 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP. Wydział Nauk o Wychowaniu w Warszawie - Instytut Pedagogiki – wykładowca - umowa zlecenie. W latach 2002-2004 - Wydział Artystyczny  UMCS Lublin – wykładowca - umowa zlecenie. W latach 2002-2005 - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza – Lublin – wykładowca - umowa zlecenie. W latach 2005-2006. r- wykłady otwarte na Wydziale Prawa i Administracji UMCS - Lublin organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa-ELSA. Udział w licznych konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, Lubelską Fundację Rozwoju oraz przez kola naukowe studentów psychologii i pedagogiki. Publikacje: Wojciech Dobrowolski. Kształcenie kompetencji komunikacyjnej studentów pedagogiki. w: Z. Bartkowicz [red.]: Nauczyciel kompetentny, Wyd. UMCS, Lublin 2007; Wojciech Dobrowolski. Kształcenie kompetencji komunikacyjnej pedagogów w zakresie kultury żywego słowa i emisji głosu. w:E.Kozak-Czyżewska-Kozak[red.]:Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej. Wyd. UMCS, Lublin 2009. . Odznaczony Krzyżem Zasługi Prezydenta RP Laureat Złotej Maski 2010 za rolę Kretynika w „Bogu” Woody’ego Allena.

Galeria

Role
Dorożkarz
Victor Lonzo Fleming
STRASZNIE DOBRY CZŁOWIEK / DYREKTOR TEATRU
Fiodor
STIOPA LICHODIEJEW
IGNAZ GREYBIG
GONIEC
KONDUKT POGRZEBOWY
AKTOR-KRETYNIK
SIR WILIAM HERBERT
SOLANIO przyjaciel Antonia
LENNOX
OBSADA
FELIKS mąż Sabiny, profesor
PAN ROUAULT
TOMASZ DZIÓBEK, naprawiacz garnków
OCHRONA OFICERA
WOJTEK
ERNESTO PIZZI
ROBOTNIK WRAŻLIWY
CZŁOWIEK Z MROKU, MIKOŁKA
Sponsorzy/patroni