Jan Wojciech Krzyszczak

Przygotowanie zawodowe otrzymał w Wyższym Studium Teatralnym MKiS. W roku 1970 otrzymał Dyplom Eksternistyczny aktora Estrady, w roku 1976 - Aktora Dramatu. Pracował między innymi w Teatrze Polskim w Szczecinie, Teatrze Współczesnym we Wrocławiu i Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1977-1983 oraz od 1988 roku związany z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie.

Galeria

Role
SELSDON MOWBRAY
KONDUKT POGRZEBOWY
STARY GOBBO, ojciec Lancelota
DUNKAN
RADA MIASTA/MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA
OJCIEC
OJCIEC
Sponsorzy/patroni