Piotr Wysocki († 2023)

Ukończył PWST w Krakowie w roku 1964. Przez pięć następnych lat pracował w Teatrze im. Horzycy w Toruniu. Od roku 1969 jest nieprzerwanie związany z Teatrem imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wyróżniony nagrodami Prezydenta miasta Lublin, Wojewody Lubelskiego i Złotym Krzyżem Zasługi.

Galeria

Role
KAPELMISTRZ BONO
KONDUKT POGRZEBOWY
DOŻA wenecki
Udział specjalny
RADA MIASTA/MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA
PIETRIN
GORCZYCZKA
DZIAD
KAZIUŃ
Sponsorzy/patroni