Grażyna Jakubecka

Absolwentka wrocławskiego wydziału lalkarskiego Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Pracę w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie rozpo- częła w 1981 roku rolą Anieli w "Ślubach panieńskich" A. Fredry w reż. J. Słotwińskiego. Zasłużony Działacz Kultury, odznaczona Srebrnym Medalem Prezydenta Miasta Lublina i Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także Medalem Pamiątkowym za szczególne zasługi dla rozwoju województwa lubelskiego. W 2012 roku odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Galeria

Role
Sponsorzy/patroni