Oświadczenie
piątek, 30 października 2020

Oświadczenie Rady Artystycznej przy Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie

 My - Rada Artystyczna Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, pomimo niezrozumiałych dla wielu z nas decyzji Urzędu Marszałkowskiego w kwestii konkursu na Dyrektora tego teatru (ogłoszenie konkursu mimo wielu próśb i petycji ze strony organizacji społecznych ZASP oraz ZZAP działających przy Teatrze, a następnie, głosami urzędników, niewyłonienie z tego konkursu dyrektora), pragniemy, aby teatr ten pozostał Nasz, czyli Zespołu, który wkłada serce w tworzenie tej instytucji i pragnie utrzymać artystyczny poziom jaki udało się osiągnąć oraz rozwijać się dalej. Z inicjatywy p.o. dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy p. Redbada Klynstry-Komarnickiego została powołana niezależna Rada Artystyczna, demokratycznie wybrana przez członków Zespołu Artystycznego, której celem będzie wyznaczenie kierunku artystycznego Teatru na najbliższe lata. Wierzymy w możliwość twórczej współpracy z Panem Klynstrą-Komarnickim i dlatego przyjęliśmy propozycję tzw. „stu dni”, w ciągu których wspólnie zdecydujemy o przyszłości Teatru. Pomimo trudnego położenia (decyzja polityków o przebiegu konkursu, pogłębiająca się pandemia koronawirusa), chcemy zapewnić Teatrowi ciągłość oraz jakość artystyczną na najwyższym poziomie. Naszym celem jest kontynuowanie współpracy z tymi twórcami, którzy przyczynili się do sukcesów Teatru w ostatnich latach, a także pozostawanie otwartymi na różne estetyki teatralne. Chcemy podkreślić, że jedynym kryterium naszych decyzji będzie jakość artystyczna, a pierwszym i zarazem najpilniejszym zadaniem - zadbanie o plany repertuarowe na bieżący oraz kolejny sezon artystyczny. W tym celu Rada Artystyczna podjęła rozmowy z twórcami, a dyrektor zaakceptował Nasze propozycje. Pomimo trudnych dla nas wszystkich czasów, pragniemy wciąż dostarczać Państwu wzruszeń i nadziei na lepsze jutro.
 
Jolanta Rychłowska
Marta Ledwoń
Daniel Dobosz
Paweł Kos
Daniel Salman
Galeria
Sponsorzy/patroni