<

Główny Księgowy

Paulina Tkaczyk

Zastępca Głównego Księgowego

Dominika Kowalik

Księgowe

Agnieszka Golec

Edyta Łukasiewicz

Dorota Nowosacka

 

Oliwia Skoczylas

 

 

Specjalista ds. kadr i płac

Anna Kowalik

Specjalista do obsługi kancelaryjnej

Kinga Bekiesza

Kierownik Działu Organizacji Projektów

Agnieszka Wołoszyn

Kierownik Działu Inwestycji Projektów

Piotr Czyżewski

Specjalista ds. kontroli zarządczej i controllingu

Marta Skiba

Koordynator Projektu

Mateusz Nowak


 

Koordynator ds. artystycznych

Barbara Fink

Agata Kasperek

 

 

 

 

 

 

 
Inspicjenci i suflerzy

Małgorzata Bigelmajer
Alina Jaszak-Kuduk
Monika Jabłońska-Sowa
Klaudia Wierzchoń

Archiwista artystyczny

Anna Nowak

Archiwista zakładowy

Anna Marta Nowak

Kierownik ds. komunikacji i promocji

Agata Will

 

 

Specjalista ds. promocji

Joanna Banaszczyk

 
 

Kierownik Działu edukacji

Marta Bojarska

Specjalista ds. obsługi widza

Eliza Walasik

Małgorzata Niedźwiedź

 
 

Kasjer Kasy

Zofia Banach
Teresa Różycka

Portier holu

Andrzej Boczkowski

Kierownik Techniczno-Produkcyjny

Grzegorz Opolski
Kosztorysant

Maciej Kaczmarski

Inspektor obrony cywilnej

Krzysztof Kot

Pracownia Elektryczna

Piotr Bartoszewicz - Brygadzista
Adrian Czajkowski
Andrzej Gawroński
Stanisław Stasiak

Pracownia Akustyczna

Tomasz Wierzchoń - Brygadzista
Leszek Krzyżanowski
Bartłomiej Palij

Pracownia Stolarsko-ślusarsko-tapicerska

Wiesław Bawolski
Eligiusz Skrzypek

Pracownia Krawiecka Damska i Męska

Magda Denysiuk - Brygadzistka
Maria Paczkowska
Alieksieieva Svitlana

Zespół Obsługi Sceny

Tomasz Gliwka - Brygadzista
Paweł Ozimek
Andrzej Repeć
Paweł Suryś
Piotr Akutko

Pracownia Plastyczna

Dominik Tkaczyk - Brygadzista
Kamila Sakowska
Aleksandra Bartoszewicz

 
 

Rekwizytorzy

Tomasz Bujak
Rafał Stępniewski
Artur Tomasiak

Garderobiane Damskie i Męskie

Aneta Tryniecka - Brygadzistka
Ewa Nizio
Marzanna Milaniuk
Marzanna Ćwikła

 

 

Magazyn

Marek Bijak
Grzegorz Nadzieja

Kierownik administracyjny

Jacek Panas

Kosztorysant

Artur Zych

Konserwatorzy

Tomasz Marek

Grzegorz Nadzieja

Sprzątaczki

Renata Niedziałek – Brygadzistka

Monika Aletańska

Joanna Sztejman

Anna Zarajczyk

Portierzy

Tadeusz Bilik – Brygadzista

Marta Szafranek

Lucyna Serewa

Woliński Marcin

Jerzy Pakuła

Inspektor BHP i P. Poż.

Andrzej Brygoła

Inspektor OC

Krzysztof Kot

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jacek Panas

Koordynatorzy Projektów

Marcin Kowalczuk

Karolina Grzybowska

Sponsorzy/patroni