Dyrektor
Redbad Klynstra-Komarnicki
 
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji
Magdalena Banach
 
Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych
Beata Zentar-Klimiuk
 
Główny Księgowy
Paulina Tkaczyk
 
Księgowe
Agnieszka Golec
Katarzyna Kawiorska
Joanna Kuchnio
Dorota Nowosacka
 
Specjalista ds. Kadr i Płac
Małgorzata Jóźwiakowska
 
Koordynator sekretariatu
Kinga Bekiesza
 
Kierownik Organizacji Projektów
Agnieszka Wołoszyn
 
Specjalista ds. planowania inwestycji
Dagmara Grymulska

Specjalista ds. zamówień i rozliczeń projektów
Agnieszka Mielniczuk
 
Kierownik Inwestycji Projektów
Wojciech Piejak
 
Koordynator projektu
Arkadiusz Gałązka
 
Specjaliata ds. instalacji technicznych
Artur Patyra
 
Specjalista ds. kontroli zarządczej i controllingu
Katarzyna Korczyńska
 
Specjalista ds. kontroli zarządczej i controllingu
Jacek Wiśniewski
 
Koordynator pracy artystycznej
Agata Kasperek
 
Inspicjentki
Małgorzata Bigelmajer
Monika Jabłońska-Sowa
Klaudia Wierzchoń
 
Archiwista
Anna Nowak
 
Kierownik promocji i sprzedaży
Bartłomiej Smolak
 
Specjalista ds. promocji
Julia Pietrzak
Jagoda Wach
 
Specjalista ds. nowych technologii
Marcin Studziński

Specjalista ds. obsługi widza
Eliza Walasik
Małgorzata Niedźwiedź
 
Portier holu
Andrzej Boczkowski
 
Kasjer biletowy
Zofia Banach
Teresa Różycka
 
Kierownik Działu Edukacji
Katarzyna Korczyńska
 
Realizatorzy światła
Piotr Bartoszewicz - Brygadzista
Adrian Czajkowski
Stanisaw Stasiak
 
Realizatorzy dźwięku
Tomasz Wierzchoń - Brygadzista
Leszek Krzyżanowski
Bartłomiej Palij
Bartosz Wolniewicz
 
Pracownia stolarsko-ślusarska
Wiesław Bawolski
 
Pracownia Krawiecka Damska i Męska
Magdalena Denysiuk - Brygadzistka
Maria Paczkowska
Alisksieieva Svitlana
 
Montażyści
Tomasz Gliwka - Brygadzista
Paweł Ozimek
Andrzej Repeć
Paweł Suryś
Adam Grzesiuk
 
Pracownia Plastyczna
Dominik Tkaczyk - Brygadzista
 
Rekwizytor - montażysta
Rafał Stępniewski
Artur Tomasiak
 
Rekwizytor
Tomasz Bujak

Garderobiane - praczki
Aneta Tryniecka - Brygadzistka
Ewa Nizio
Marzanna Milaniuk
Marzanna Batyra
 
Magazynierzy
Marek Bijak - Brygadzista
Grzegorz Nadzieja
 
Kierownik administracyjny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Panas
 
Specjalista ds. administracyjnych
Agnieszka Charachajczuk
 
Kosztorysant
Artur Zych
 
Konserwatorzy
Tomasz Marek
Grzegorz Nadzieja
 
Sprzątaczki
Renata Niedziałek – Brygadzistka
Monika Aletańska
Joanna Sztejman
Anna Zarajczyk
 
Portierzy
Tadeusz Bilik – Brygadzista
Marta Szafranek
Lucyna Serewa
Marcin Woliński
 
Inspektor BHP i P. Poż.
Andrzej Brygoła
 
Inspektor obrony cywilnej
Krzysztof Kot
 
Koordynatorzy Projektów
Marcin Kowalczuk
Monika Kowalczuk
Piotr Łukaszewski
Mateusz Nowak
Szymon Nowak
 
Radcy Prawni
Małgorzata Niezgoda-Kamińska - Koordynator
Dorota Stankiewicz
 
 
Dorota Stankiewicz   Dyrektor
 
Redbad Klynstra-Komarnicki
 
Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych
 
Beata Zentar-Klimiuk
 
Główny Księgowy
 
Paulina Tkaczyk
 
Księgowe
Agnieszka Golec
 
Katarzyna Kawiorska
 
Joanna Kuchnio
 
Dorota Nowosacka
 
Specjalista ds. Kadr i Płac
 
Małgorzata Jóźwiakowska
 
Koordynator sekretariatu
 
Kinga Bekiesza
 
Kierownik Organizacji Projektów
 
Agnieszka Wołoszyn
 
Specjalista ds. planowania inwestycji
 
Dagmara Grymulska
Specjalista ds. zamówień i rozliczeń projektów
Agnieszka Mielniczuk
 
Kierownik Inwestycji Projektów
 
Piotr Czyżewski
 
Koordynator projektu
 
Arkadiusz Gałązka
 
Specjaliata ds. instalacji technicznych
 
Artur Patyra
 
Specjalista ds. kontroli zarządczej i controllingu
 
Katarzyna Korczyńska
 
Koordynator pracy artystycznej
 
Agata Kasperek
 
Inspicjentki
Małgorzata Bigelmajer
 
Monika Jabłońska-Sowa
 
Klaudia Wierzchoń
 
Archiwista
 
Anna Nowak
 
Specjalista ds. promocji
 
Bartłomiej Smolik
 
Julia Pietrzak
 
Jagoda Wach
 
Specjalista ds. nowych technologii
Marcin Studlewski
Specjalista ds. obsługi widza
 
Eliza Walasik
 
Małgorzata Niedźwiedź
 
Portier holu
 
Andrzej Boczkowski
 
Kasjer biletowy
 
Zofia Banach
 
Teresa Różycka
 
Realizatorzy światła
Piotr Bartoszewicz - Brygadzista
 
Adrian Czajkowski
 
Andrzej Gawroński
 
Stanisaw Stasiak
 
Realizatorzy dźwięku
 
Tomasz Wierzchoń - Brygadzista
 
Leszek Krzyżanowski
 
Bartłomiej Palij
 
Bartosz Wolniewicz
 
Stolarz-ślusarz
 
Wiesław Bawolski
 
Eligiusz Skrzypek
 
Pracownia Krawiecka Damska i Męska
 
Magdalena Denysiuk - Brygadzistka
 
Maria Paczkowska
 
Alisksieieva Svitlana
 
Montażyści
 
Tomasz Gliwka
Paweł Ozimek
Andrzej Repeć
Paweł Suryś
Adam Grzesiuk
 
Pracownia Plastyczna
 
Dominik Tkaczyk - Brygadzista
 
Rekwizytor - montażysta
 
Rafał Stępniewski
 
Artur Tomasiak
 
Rekwizytor
Tomasz Bujak
Garderobiane - praczki
 
Aneta Tryniecka - Brygadzistka
Ewa Nizio
Marzanna Milaniuk
Marzanna Batyra
 
Praczka
 
Dorota Ostasz
 
Magazynierzy
Marek Bijak - Brygadzista
 
Grzegorz Nadzieja
 
Kierownik administracyjny
 
Jacek Panas
 
Specjalista ds. administracyjnych
 
Jacek Panas
 
Specjalista ds. administracyjnych
 
Agnieszka Charachajczuk
 
Kosztorysant
 
Artur Zych
 
Konserwatorzy
 
Tomasz Marek
 
Grzegorz Nadzieja
 
Eligiusz Skrzypek
 
Sprzątaczki
 
Renata Niedziałek – Brygadzistka
 
Monika Aletańska
 
Joanna Sztejman
 
Anna Zarajczyk
 
Portierzy
 
Tadeusz Bilik – Brygadzista
 
Marta Szafranek
 
Lucyna Serewa
 
Marcin Woliński
 
Inspektor BHP i P. Poż.
 
Andrzej Brygoła
 
Inspektor Obrony Cywilnej
 
Krzysztof Kot
 
Koordynatorzy Projektów
 
Marcin Kowalczuk
 
Monika Kowalczuk
 
Piotr Łukaszewski
 
Mateusz Nowak
 
Szymon Nowak
 
Jacek Wiśniewski
 
Radcy Prawni
 
Małgorzata Niezgoda-Kamińska - Koordynator
 
Dorota Stankiewicz
Dyrektor
 
Redbad Klynstra-Komarnicki
 
Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych
 
Beata Zentar-Klimiuk
 
Główny Księgowy
 
Paulina Tkaczyk
 
Księgowe
Agnieszka Golec
 
Katarzyna Kawiorska
 
Joanna Kuchnio
 
Dorota Nowosacka
 
Specjalista ds. Kadr i Płac
 
Małgorzata Jóźwiakowska
 
Koordynator sekretariatu
 
Kinga Bekiesza
 
Kierownik Organizacji Projektów
 
Agnieszka Wołoszyn
 
Specjalista ds. planowania inwestycji
 
Dagmara Grymulska
Specjalista ds. zamówień i rozliczeń projektów
Agnieszka Mielniczuk
 
Kierownik Inwestycji Projektów
 
Piotr Czyżewski
 
Koordynator projektu
 
Arkadiusz Gałązka
 
Specjaliata ds. instalacji technicznych
 
Artur Patyra
 
Specjalista ds. kontroli zarządczej i controllingu
 
Katarzyna Korczyńska
 
Koordynator pracy artystycznej
 
Agata Kasperek
 
Inspicjentki
Małgorzata Bigelmajer
 
Monika Jabłońska-Sowa
 
Klaudia Wierzchoń
 
Archiwista
 
Anna Nowak
 
Specjalista ds. promocji
 
Bartłomiej Smolik
 
Julia Pietrzak
 
Jagoda Wach
 
Specjalista ds. nowych technologii
Marcin Studlewski
Specjalista ds. obsługi widza
 
Eliza Walasik
 
Małgorzata Niedźwiedź
 
Portier holu
 
Andrzej Boczkowski
 
Kasjer biletowy
 
Zofia Banach
 
Teresa Różycka
 
Realizatorzy światła
Piotr Bartoszewicz - Brygadzista
 
Adrian Czajkowski
 
Andrzej Gawroński
 
Stanisaw Stasiak
 
Realizatorzy dźwięku
 
Tomasz Wierzchoń - Brygadzista
 
Leszek Krzyżanowski
 
Bartłomiej Palij
 
Bartosz Wolniewicz
 
Stolarz-ślusarz
 
Wiesław Bawolski
 
Eligiusz Skrzypek
 
Pracownia Krawiecka Damska i Męska
 
Magdalena Denysiuk - Brygadzistka
 
Maria Paczkowska
 
Alisksieieva Svitlana
 
Sponsorzy/patroni