Lektura – work in progress

Cykl artystyczny tworzony przez młodych ludzi dla młodzieży. Zapraszamy studentów reżyserii do sięgnięcia po szkolne lektury i przeniesienie ich do teatru. Chcemy w ten sposób przybliżać młodzieży ważne utwory literackie i adaptować je na scenę tak, by były dla nich bardziej zrozumiałe i bliższe ich wrażliwości.

Instalcje archiwalne:

"Czekamy na ciebie zarazo"

Instalacja inspirowana Dżumą Alberta Camus, w której badamy różne aspekty czyhającej epidemii i nasz stopień gotowości na jej możliwe nadejście. Przywołując fragmenty dzieła francuskiego noblisty, próbujemy przyjrzeć się naszym dzisiejszym mechanizmom mającym obronić nas przed klęską (żywiołową, żywieniową, zwierzęcego pochodzenia etc.). Idziemy w głąb przestrzeni Teatru, a równolegle schodzimy w najciemniejsze strony człowieczej natury, by zadać ponownie kluczowe pytania: Czym dzisiaj jest bakcyl dżumy? I jaką postawę można wobec niego przyjąć?

„Czemu do Ciebie nie piszę?”

Instalacja performatywna inspirowana „Cierpieniami młodego Wertera”, w której motywy z powieści Goethego odkrywane są i rozczytywane poprzez dzisiejszą wrażliwość i język najnowszej sztuki. Impulsem do stworzenia instalacji stały się pytania o emocjonalność, romantyczną i współczesną, jej wyraz i sposoby doświadczania - zarówno w sztuce, jak i w życiu. Troje głównych bohaterów „Cierpień młodego Wertera” staje się tu swoistym materiałem do badań, snucia fantazji i tworzenia wariantów tej opowieści.

 

„Przedwiośnie. Ćwiczenia z wyobraźni historycznej.”

Instalacja inspirowana „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego, w której koncepcje naprawy Polski i projekty nowego urządzenia wspólnoty, zapisane w powieści, stają się pretekstem do uruchomienia archiwum planów porzuconych i idei zapomnianych. W nawiązaniu do wizji szklanych domów archiwum jest pomyślane jako przestrzeń rehabilitacji myśli utopijnej i wyobraźni, w której to widzowie podejmując grę z dokumentem, stają się kreatorami sensów i twórcami nowych projektów przyszłościowych. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego staje się więc materiałem służącym fantazjowaniu na temat obecnej rzeczywistości i namnażaniu utopii, stanowiących alternatywę dla tego, co zastane.

 

„Rok 1984 / 2081”

Instalacja oparta na motywach dzieła Georga Orwella „Rok 1984”.  Problem funkcjonowania jednostki ludzkiej w systemie totalitarnym, który na swych usługach, poza fanatycznymi zwolennikami, ma także technologię, wciąż skutecznie stymuluje wyobraźnię. Postęp technologiczny i jego wpływ na społeczeństwo, a także wolność osobista, której stopniową utratą płacimy za bezpieczeństwo i wygodę - to główne tematy, które inspirowały twórców instalacji „Rok 1984/2081”.

 

Instalacjom performatywnym towarzyszą warsztaty w cenie biletu (20 zł).

Sponsorzy/patroni