Michał Czyż

Student na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. 11.10.2019 r. - Premiera spektaklu dyplomowego "Święta Joanna" w reżyserii Moniki Strzępki. 11.01.2020 r. - Premiera spektaklu dyplomowego "Studium o Hamlecie" w reżyserii Radka Stępnia. W roku 2020 rozpoczął pracę etatową w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie i

28.06.2020 r. zadebiutował w spektaklu "Nad Niemnem, czyli obrazy z czasów pozytywizmu" w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. 


Role
Witold Korczyński
ŁABĘDZICA TONĄCA W OCEANIE SMUTKU SAUDADE
Armand Duval
Znany/Szarowkin/Starucha
Sponsorzy/patroni